Chuyển sang đất thổ cư

Chuyển sang đất thổ cư

12/07/2007 15:28

Tôi mua một mảnh đất ruộng trồng màu, diện tích 150 m2. Chủ cũ đã được cấp “sổ đỏ”. Nay tôi muốn chuyển thành đất thổ cư có được không? Nếu được chuyển sang đất thổ cư thì tôi phải nộp những khoản tiền gì và thủ tục tại đâu?

Tôi mua một mảnh đất ruộng trồng màu, diện tích 150 m2. Chủ cũ đã được cấp “sổ đỏ”. Nay tôi muốn chuyển thành đất thổ cư có được không? Nếu được chuyển sang đất thổ cư thì tôi phải nộp những khoản tiền gì và thủ tục tại đâu?

Trả lời:

Để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp, cụ thể là từ đất trồng màu sang đất ở thì phải đảm bảo ba điều kiện sau:

– Loại đất sau khi chuyển mục đích phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, phường, thị trấn nơi có đất.

– Phải được Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Phải nộp tiền sử dụng đất.

Về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thực hiện như sau:

– Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 ở điều 50 Luật Đất đai năm 2003 (nếu có).

– Nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất. Trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi thông báo cho người sử dụng đất về mức tiền và nơi nộp tiền sử dụng đất.

– Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính), người sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, nơi đã nộp hồ sơ để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(Theo KT&ĐT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *