Chuyển nhượng đất mới đấu giá

Chuyển nhượng đất mới đấu giá

10/02/2007 10:09

Tôi định mua lại mảnh đất của một người quen với diện tích gần 100 m2 mới được đấu giá và người trúng giá chưa nộp đủ tiền nên chưa được cấp sổ đỏ. Đất này có được phép chuyển nhượng không?

Tôi định mua lại mảnh đất của một người quen với diện tích gần 100 m2 mới được đấu giá và người trúng giá chưa nộp đủ tiền nên chưa được cấp sổ đỏ. Đất này có được phép chuyển nhượng không?

Trả lời:

Ông Dương Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, trả lời:

Trường hợp này, do người trúng giá chưa hoàn thành việc nộp tiền nên thửa đất này chưa được quyền chuyển nhượng. Nếu hai bên thỏa thuận nhượng lại thửa đất đó cho nhau, cần phải làm các thủ tục nộp tiền theo thời gian quy định và theo mức giá đã được công nhận khi công bố kết quả đấu giá đất. Khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, quận, huyện sẽ có nhiệm vụ hoàn tất các thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định. Sau khi đã có sổ đỏ, thửa đất này có thể thực hiện các hình thức chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng theo qui định của pháp luật.

(Theo Tuổi Trẻ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *