Cấp chứng nhận cho đất sử dụng lâu

Cấp chứng nhận cho đất sử dụng lâu

04/02/2009 08:44

Cùng chủ đề : Tư vấn về sổ đỏ

  • Được cấp 2 sổ đỏ cho cùng một mảnh đất hay không?
  • Thắc mắc về việc cấp sổ đỏ với trường hợp mảnh đất có nhiều người sở hữu
  • Ai được quyền nhận sổ đỏ thay người đã chết?

Theo thông tin mà tôi được biết thì nếu sử dụng đất (không có sổ đỏ) trên 20 năm, không có tranh chấp về đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này có đúng không? (Bùi Thị Vân Anh)

Theo thông tin mà tôi được biết thì nếu sử dụng đất (không có sổ đỏ) trên 20 năm, không có tranh chấp về đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này có đúng không? (Bùi Thị Vân Anh)

Yêu cầu: 

Nếu mảnh đất đó nằm trong quy hoạch của thành phố trong tương lai thì tôi có được đền bù không. Tôi có được toàn quyền sử dụng mảnh đất này không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4, điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì trường hợp của bạn đã sử dụng đất trên 20 năm (từ trước ngày 15/10/1993), được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về việc mảnh đất đó nằm trong quy hoạch của thành phố thì theo quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007, có các trường hợp sau:

– Nếu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có văn bản về chủ trương thu hồi đất thì vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Nếu tại thời điểm cấp giấy chứng nhận việc sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt và đã có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản thì người sử dụng đất không được cấp giấy chứng nhận nhưng được sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất.

Nếu Nhà nước thu hồi đất, bạn sẽ được đền bù theo quy định, trừ trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

– Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai.

– Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý.

– Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc.

– Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng.

– Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

Qua những căn cứ pháp lý trên bạn có thể đối chiếu với trường hợp cụ thể của gia đình mình để biết được hướng giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có phù hợp hay không.

Luật sư Hà Thị Thanh
Văn phòng Luật sư Đức Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *